Nekoliko riječi

O meni

o meni

delić arijana

Delić Arijana, profesor njemačkog jezika i književnosti, je ovlašteni sudski tumač za njemački jezik sa dugogodišnjim bogatim iskustvom pismenog i usmeog prevođenja iz svih oblasti društvenih i prirodnih nauka.

Rođena je 21.12.1980. godine i jedan dio svog obrazovanja završila u Njemačkoj (Brauweiler 8 – 10 razred), te srednje obrazovanje završila u gimnaziji u Bosanskoj Krupi, nakon čega diplomira na Pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek za njemački jezik i književnost, te stiče zvanje  dipl. profesor njem. jezika i književnosti.

 

delić arijana

stalni sudski tumač za njemački jezik

Delić Arijana je stalni sudski tumač za njemački jezik od 2016. godine. Prevodila je različite pravne akte i druge javne dokumente, koji uređuju oblast javnih finansija, bankarstva, ekonomije, društvenih nauka, prava, medicine, kao i tehničke dokumentacije i time stekla bogato preodilačko iskustvo.

Trenutno radi kao profesor njemačkog jezika i freelance prevoditelj – sudski tumač za njemački jezik, te je ostvarila uspješnu saradnju sa raznim agencijama.